PROJEKTLEDELSE

It-strategi for ESDH og forvaltningssystemer, Transitionsopgaver, Opgraderingsopgaver, Datamigreringsopgaver mv.

vi har erfaring med at være med i alle projektets forskellige faser – fra ide over projektformulering, -design, -gennemførelse og -afslutning:
– Ideformulering med vurdering af gennemførbarhed og økonomioverslag

– Projektdesign med tid og faseindhold

– Behovsopgørelse og kravspecifikation

– Udbudsforretning (bestemmelse af udbudsprocedure og eksekvering af denne)

– Gennemførelse og progressionsvurdering

– Implementering teknisk og organisatorisk, samt eventuel migrering fra tidligere system, brugertræning og informationsressourcer

– Overdragelse til drift med etablering af driftaftale og supportorganisation

– Service Delivery Management: Optimering af organisation og processer

Vi har stået for eller deltaget betydeligt i projekter af forskellig art:

– Design af it-understøttelsen af særlige forvaltning-/forretningsområder

– It-strategi for ESDH og forvaltningssystemer

– Klassifikationssystematikker ift LIS, KPI etc.

– Transitionsopgaver

– Opgraderingsopgaver

– Snitfladedesign mellem backend og (mobil)apps

Vi lægger vægt på at “ramme ind i” modtagerorganisationens projektmetode, projektorganisation eller projektværktøj, det være sig statens it-projektmodel eller Jira til dokumentations- og opgavestyring.